A28-overzichtsfotoDe rijbanen van de N309 worden onder het viaduct verdubbeld. Daarnaast krijgen de afritten dubbele rijstroken. Bij de aansluitingen N309 – A28 komen bovendien verkeerslichten. De doorstroming van het spitsverkeer wordt hiermee sterk vergroot en de oversteekbaarheid van de Eperweg verbeterd. De maatregelen zijn afgestemd met de gemeente Elburg, Rijkswaterstaat en ProRail.

Om de aanpassingen te kunnen doen moet een nieuw en breder viaduct worden gebouwd. Speerpunten bij de uitvoering en aanbesteding zijn oog voor de omgeving en hinder beperken.

Uitvoering
Oktober 2015 – oktober 2016

Actuele informatie
Kijk voor meer informatie op de site van Bereikbaar Gelderland.

Werkzaamheden

– Het aantal rijstroken onder het viaduct wordt uitgebreid van 3 naar 5 rijstroken.
– De fiets- en voetgangersvoorzieningen worden verbeterd.
– Er worden verkeerslichten geplaatst bij op- en afritten.
– Het bestaande viaduct A28 wordt gefaseerd gesloopt en vervangen.
– Diverse tijdelijke maatregelen, zodat tijdens de bouw van het nieuwe viaduct het verkeer wel kan doorstromen.

Bekijk onderstaande visualisatie voor een impressie van hoe de N309 en het viaduct eruit komen te zien: