De gemeente Elburg gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Munnikenweg, op het gedeelte tussen de Granietstraat en de Houtrustweg. Gelijktijdig wil de gemeente het hemelwaterprobleem oplossen dat zich voordoet aan de Hertog Karelweg. Dit gebeurt door twee drempels te verwijderen. Eén in de Hertog Karelweg en één in de Munnikenweg ter hoogte van het voormalige Poshuis. Ook wordt er een nieuw hemelwaterriool aangelegd.

De start van deze werkzaamheden staat gepland op maandag 3 september a.s. Wanneer alles volgens planning verloopt is het werk half oktober 2012 gereed. Het doorgaande autoverkeer is in deze periode gestremd. De gemeente verzoekt u hiervoor de omleidingsborden te volgen. Voor de mogelijke overlast die ontstaat vraagt de gemeente om uw begrip.