‘T HARDE – Op woensdag 18 september om 10:00 uur opent wethouder Henk Wessel de verkeersweek op basisschool De Duif in ‘t Harde. De duif organiseert deze week om het veilig oversteken nog eens goed onder de aandacht te brengen.

Een speerpunt uit het collegeprogramma van Elburg is: verkeersveiligheid rondom scholen. De gemeente Elburg heeft vorig schooljaar geïnvesteerd in het verbeteren van alle basisschool omgevingen Door het toepassen van uniforme materialen en duidelijke tekst markeringen op de weg rondom scholen herinnert de weggebruiker dat hij/zij zich in een schoolomgeving bevindt. Hierdoor past de weggebruiker zijn snelheid aan. Voor elke school is ook een schoolrouteplan opgesteld met duidelijke afspraken over het halen en brengen. Dit is in een folder gecommuniceerd aan de ouders. Voor de lange termijn leidt dit gedragsverandering voor het halen en brengen. Voor de basisschool De Duif een goede gelegenheid om de gemaakte afspraken bij iedereen weer onder de aandacht te brengen.

In deze week zal speciale aandacht zijn voor foutief parkeergedrag waardoor het oversteken een gevaarlijke onderneming wordt. Wethouder Henk Wessel: “De gemaakte afspraken opnieuw onder de aandacht van de kinderen en ouders brengen is een mooi voorbeeld van verkeerseducatie. Helemaal omdat het vanuit de school zelf wordt georganiseerd.