‘t HARDE – Op vrijdag 20 april a.s. wordt er door het Dorpscomité Op ’t Harde wederom een dorpsschouw georganiseerd. Tijdens de dorpsschouw zal het Dorpscomité samen met wethouders, ambtenaren en raadsleden van de gemeente Elburg door ’t Harde fietsen om eventuele knelpunten, gevaarlijke (verkeers) situaties, wensen etc. vanuit de inwoners van ’t Harde kenbaar te maken aan de gemeente. Het doel is om tijdens de dorpsschouw de situatie samen te bekijken en eventueel direct een oplossing te vinden dan wel op korte termijn actie te bewerkstelligen.
Aanvang: 10.00 uur, locatie: winkelcentrum

Om de dorpsschouw een succes te laten worden is men afhankelijk van u, als inwoner van ’t Harde, en is uw inbreng hierbij nodig!

Wilt u een wens of situatie kenbaar maken dan kunt u via de website www.dorpcomiteoptharde.nl een formulier downloaden. Ook bij enkele plaatselijke winkeliers en bij wijkgebouw Jeanne ‘d Arc. liggen de formulieren klaar om uw opmerkingen op aan te geven.

Vult u alstublieft het formulier zo volledig mogelijk in en mail deze naar ons via info@dorpscomiteoptharde.nl

of lever deze in bij:

  • Alie Struik (Munnikenweg 44 8084 BX ’t Harde)
  • Lyda Schoenmaker (Burg. Ulco de Vriesweg 25 8084 AR ’t Harde)

    Uiterlijke inleverdatum dinsdag 10 april 2018!