Op vrijdag 18 januari richt de Koninklijke Landmacht formeel een zelfstandige afdeling artillerie op. Het staat symbool voor de start van het herstel van de vuursteun binnen de Nederlandse krijgsmacht. Hiermee beschikt de krijgsmacht weer over een specifieke eenheid voor de operationele inzet van vuursteun in de vorm van pantserhouwitsers en 120mm mortieren.

De oprichting van ‘41 Afdeling Artillerie’, zoals de afdeling gaat heten, vloeit voort uit de evaluatie van het Vuursteuncommando, waar deze taak eerder als deeltaak was ondergebracht. Dit is een essentiële voorwaarde om de volgende stap te kunnen zetten: een uitbreiding van de grondgebonden vuursteun (artillerie).
Gelijktijdig zal er een ceremoniële commandowisseling plaatsvinden en neemt luitenant-kolonel Rob ten Horn het commando over van luitenant-kolonel Rienk Sijbrandi.
Aankomend commandant 41 Afdeling Artillerie: “Mijn prioriteiten voor de komende tijd zijn; Samenwerking, gezamenlijkheid, groei en het versterken van de operationele gereedheid”.

Vuursteuncommando
Het Vuursteun Commando (VustCo) heeft tot doel militaire operaties te ondersteunen met grondgebonden vuursteun aan zowel de Koninklijke Landmacht als aan de Koninklijke Marine en valt onder het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). Zij doet dit met de 155mm Pantserhouwitser (PzH2000NLD) en 120mm mortieren.

Commandowisseling
Gelijktijdig met de oprichting van de 41 Afdeling Artillerie is er een ceremoniële commando overdracht. luitenant-kolonel R.L. ten Horn aanvaardt het commando over de 41 Afdeling Artillerie en het Korps Rijdende Artillerie van luitenant-kolonel R. Sijbrandi.

Programma
13:00u ontvangst gasten in de officierskantine
13:30u Aanvang ceremonie
14:00u Receptie
16:30u Einde programma